Strona główna Fora Foto Obróbka i archiwizacja zdjęć zmiana formatu zdjecia Re: zmiana formatu zdjecia

Re: zmiana formatu zdjecia

Strona główna Fora Foto Obróbka i archiwizacja zdjęć zmiana formatu zdjecia Re: zmiana formatu zdjecia

#62554

A ja uważam, że z założenia projekt DNG był (i nadal jest) bardzo ciekawy i użyteczny. Miał stanowić wspólny mianownik, tak jak dla fotografii analogowej materiały negatywowe i slajdy. Te będzie można użyć i za sto lat, jeśli się je będzie utrzymywało w odpowiednich warunkach.

Zastrzeżone formaty plików RAW są prywatną koncepcją największych producentów sprzętu i od nich jedynie zależy dalsze utrzymywanie swoich formatów danych – społeczności, ani organizacje standaryzacyjne nie mają tu nic do powiedzenia. Oczywiście istnieje licencjonowanie praw do użycia prywatnych formatów RAW, dzięki czemu istnieje rynek niezależnych rawerów. Ale jego funkcjonowanie zależy od, z grubsza, widzimisię akcjonariuszy.

Również bym sobie życzył w świecie cyfrowym uniwersalnego formatu danych “źródłowych”, które będą mogły być użyte w nieokreślonej przyszłości, a jego struktura wewnętrzna byłaby ściśle określona, jej specyfika w pełni dostępna, a dostęp – nielicencjonowany.

Niestety, problemy, o których swego czasu opowiadali Ewa i Piotr każą być ostrożnym w kontekście DNG, ponieważ zawirowania w Adobe rodzą wątpliwości co do przyszłości tego formatu. Idealnie by było, gdyby DNG był rozwijany przez jakąś organizację nie związaną bezpośrednio z którymś z producentów sprzętu produkującego RAW-y, czy też firmą monopolizującą (oczywiście naszymi rączkami) rynek oprogramowania do obróbki grafiki.

Standardy są dobre. Czy pamiętacie czasy, gdy każdy program na PC-ie, który chciał drukować, musiał mieć własną wersję sterowników do wszystkich możliwych drukarek? Bo ja pamiętam.

Przykro, że tak się porobiło z rynkiem DNG.