Regulamin Serwisu DFV.pl

 

1. Korzystanie z Serwisu przez publikowanie na nim treści, przeglądanie go i korzystanie z udostępnionych usług oznacza akceptację poniższego Regulaminu.

 

2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma Fotbox sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/25. Na Serwis składają się strony internetowe dostępne w domenie dfv.pl oraz udostępniane przez nie usługi oraz treści.

 

3. Serwis jest platformą internetową przeznaczoną dla fotografów, a służącą do publikacji zdjęć, wymiany informacji i opinii, promocji swoich prac, udziału w konkursach i promocjach oraz korzystania z usług udostępnianych przez Serwis. Serwis obejmuje wszelkie udostępniane Użytkownikom treści, w tym fotografie, komentarze Użytkowników, artykuły, wiadomości, powiadomienia i usługi.

 

4. Regulamin dostępny jest na stronie www.dfv.pl/regulamin/. Administracja Serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu. Informacje o istotnych zmianach będą publikowane na stronie głównej Serwisu. Decyzję o tym, które zmiany są istotne, podejmuje Administracja.

 

5. W trakcie użytkowania Serwisu na komputerze Użytkownika są zapisywane pliki cookie niezbędne do prawidłowego realizowania usługi przez administratora Serwisu. Poprzez akceptację regulaminu użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie plików cookie Serwisu. Więcej o zastosowaniu plików cookie w Serwisie można przeczytać tutaj: http://www.dfv.pl/cookies.html.

 

6. Warunkiem aktywnego korzystania z Serwisu, czyli publikacji własnych fotografii i komentarzy oraz korzystania z usług Serwisu, jest zaakceptowanie przez Użytkownika regulaminu, podanie prawdziwych danych wymaganych w procesie rejestracji oraz oświadczenie, że podane dane są zgodne z prawdą.

 

7. Podane przez Użytkownika dane są przetwarzane przez Administrację dla potrzeb Serwisu. Podane dane nie są przekazywane innym podmiotom. Dane będą używane do okazjonalnego kontaktowania się z Użytkownikiem i przekazywania mu ofert Serwisu zgodnie z warunkami marketingowymi zaakceptowanymi przez Użytkownika podczas rejestracji w serwisie. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania i usunięcia przesłanych danych. Usunięcie swoich danych jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z usług Serwisu.

 

8. Użytkownik ma prawo do publikowania wyłącznie własnych fotografii oraz komentowania i oceniania fotografii zamieszczonych przez innych użytkowników. Dopuszczalne jest publikowanie fotomontaży, jeśli wszystkie zdjęcia składowe wykorzystane przy fotomontażu zostały wykonane samodzielnie. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie w fotomontażach cudzych zdjęć, w całości lub we fragmentach, nawet wówczas, gdy autor zdjęcia wyraził zgodę na wykorzystanie do fotomontażu, gdy zdjęcia są udostępnione na licencji royalty free, creative commons lub innej zezwalającej na dowolne wykorzystanie.

 

9. Użytkownik publikując w Serwisie fotografię udziela Serwisowi prawa do prezentowania jej na stronach Serwisu oraz w materiałach reklamowych związanych z promocją Serwisu, w tym na fanpage’ach Serwisu w serwisach społecznościowych.

 

10. Użytkownik publikując w Serwisie fotografię oświadcza, że dysponuje pełnymi prawami autorskimi do fotografii oraz posiada wszystkie niezbędne zezwolenia na jej publikację.

 

11. Fotografie, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że naruszają prawa autorskie lub inne przepisy prawne, będą usuwane przez Administrację bez powiadomienia. Mogą też zostać zarchiwizowane dla potrzeb ewentualnego postępowania sądowego.

 

12. Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie wszelkich zobowiązań i kosztów sądowych w wypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Serwisu, wynikającymi z czynności dokonanych przez Użytkownika w Serwisie.

 

13. Umieszczając fotografię w Serwisie Użytkownik zachowuje wszelkie prawa autorskie do fotografii.

 

14. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu przez usunięcie konta w Serwisie. Usunięcie konta spowoduje nieodwracalne usunięcie z Serwisu zdjęć zamieszczonych przez Użytkownika, a także komentarzy umieszczonych pod zdjęciami Użytkownika.

 

15. Użytkownik ma prawo do posiadania tylko jednego konta w Serwisie.

 

16. Publikowane przez Użytkownika treści nie mogą naruszać przepisów prawa polskiego, norm społecznych, uczuć religijnych oraz dóbr osób trzecich, jak również praw innych Użytkowników. Komentarze powinny dotyczyć strony artystycznej lub technicznej zdjęcia, a nie osoby autora ani obiektu przedstawionego na zdjęciu. Zabronione są komentarze zawierające wyrażenia wulgarne lub atakujące osobę.

 

17. Wewnętrzny system powiadomień służy do dyskusji na tematy fotograficzne. Niedopuszczalne jest używanie go do innych celów, a w szczególności do rozsyłania informacji o charakterze reklamowym lub agitacyjnym. Wiadomości nie mogą zawierać treści obraźliwych. Zapisy regulaminu odnoszą się również do komunikacji z wykorzystaniem systemu wiadomości.

 

18. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkownika informacji o charakterze reklamowym, promujących usługi lub produkty. Wyjątkiem, po uzyskaniu zgody Administracji, mogą być informacje reklamujące usługi i produkty związane z fotografią lub filmowaniem, świadczone osobiście. W celu uzyskania takiej zgody należy skontaktować się z Administracją i przedstawić do akceptacji przygotowane informacje reklamowe.

 

19. Administracja ma prawo publikować wybrane fragmenty wypowiedzi z forum oraz komentarzy pod zdjęciami w obrębie Serwisu oraz na łamach czasopisma związanego z Serwisem.

 

20. Administracja Serwisu ma prawo usuwać wszelkie treści opublikowane przez Użytkownika bez podania przyczyny oraz informowania Użytkownika. Od tej decyzji nie przysługuje odwołanie. O tym, czy treść zdjęcia, opinii lub oceny narusza Regulamin, decyduje administracja Serwisu.

 

21. Niedozwolone jest podszywanie się pod innych Użytkowników, próby uzyskiwania dostępu do cudzych kont, usuwanie zdjęć innych Użytkowników oraz podejmowanie innych działań lub prób działań niezgodnych lub wykraczających poza uprawnienia przyznane Użytkownikowi przez Regulamin.

 

22. Administracja może zablokować lub usunąć konto Użytkownika, który naruszył zasady użytkowania serwisu, prawo polskie, normy społeczne, dobra osób trzecich lub uczucia religijne. Administrator nie musi podawać przyczyny zablokowania lub usunięcia konta.

 

23. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za swoją interakcję z innymi Użytkownikami Serwisu. Serwis gwarantuje sobie prawo, ale nie zobowiązanie, do monitorowania interakcji Użytkowników w obrębie Serwisu, w tym także, ale niewyłącznie, wiadomości przesyłanych sobie przez Użytkowników.

 

24. Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści opublikowane przez Użytkowników na stronach Serwisu, skutki nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkowników, utratę treści zamieszczonych przez Użytkownika oraz wynikające z tego ewentualne szkody materialne ani szkody Użytkownika wynikające z wejścia w posiadanie danych dostępowych do konta Użytkownika przez osoby trzecie.

 

25. Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania Serwisu bez powiadomienia, wprowadzania zmian w dostępnych opcjach działania, jak również ich usuwania oraz zaprzestania świadczenia usług.

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od 10 września 2016.

 

 

 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając z naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.